Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Czy firma musi wyglądać jak armia pruska?

Większość firm ma dziś hierarchiczną strukturę armii — prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy,… Często kultura korporacyjna tych firm też jest armijna i to nie jak w dzisiejszych nowoczesnych armiach, ale jak w pruskiej armii XIX wieku. Generałowie wydają rozkazy, które pułkownicy przekazują kapitanom, kapitanowie, porucznikom … a kaprale pilnują ich wykonania. Potem w górę wędrują raporty. Czy tak jednak musi być?

Jak pokazują coraz liczniejsze doświadczenia firm, a także badania, firmy-armie zaczynają przegrywać z firmami organizowanymi na inne sposoby. Te inne sposoby, to np. zarządzanie procesowe (patrz też Współczesny procesowy model firmy), gdzie podstawowym elementem struktury firmy jest proces, a procesy powiązane są między sobą nie relacjami podległości, jak w strukturze hierarchicznej, ale relacjami wzajemnego wspomagania się i wymiany wiedzy (patrz też Społeczeństwo wiedzy). Za prawidłowe działanie i współdziałanie procesów są odpowiedzialni właściciele procesów, do których obowiązków należy też zarządzanie wiedzą traktowaną jako jeden z najważniejszych zasobów firmy.

Firma-armia zna jedno tylko narzędzie komunikacji, jakim jest kanał informacyjny typu nadawca-odbiorca, który służy przede wszystkim do wydawania poleceń i odbierania raportów. W firmie zarządzającej wiedzą rolę kanału przejmuje platforma informacyjna łącząca w sobie idee Wikipedii, portalu społecznościowego i blogu, a więc to wszystko, co składa się na ideę firmy 2.0. Platforma komunikacyjna służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale przede wszystkim tworzeniu wiedzy organizacji.

Literaturę do wykładu stanowią rozdziały 17, 18 i 22 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 4h
Udostępniane materiały:

  1. Książka Moja książka "Doktryna jakości"
  2. Prezentacja (pobierz prezentację)

Polecana literatura uzupełniająca:

  1. Andrew McAfee, Firma 2.0 — sukces dzięki nowym narzędziom internetowym , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
  2. James Surowiecki, Mądrość tłumu — Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010