Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Wprowadzenie do TQM

Zarządzanie kompleksową jakością (ang. Total Quality Management, skr. TQM), jest powszechnie uznawane za źródło sukcesu japońskiej gospodarki lat 1980. W największym skrócie polega ono na doskonaleniu wszystkiego, przez wszystkich i nieustannie. Tajemnica sukcesu tej metody leży w bardzo szerokim rozumieniu słowa „wszystkiego”, obejmuje ono bowiem nie tylko produkt końcowy, ale wszystko co do niego prowadzi, a więc surowce i składniki, narzędzia i procesy, organizację firmy i nade wszystko społeczne środowisko pracy. Innymi słowy uznaje się, że nie ma innej drogi do doskonalenia produktu końcowego, jak przez doskonalenie wszystkiego co składa się na firmę wytwarzającą ten produkt. Oczywiście produktem może być też usługa i to zupełnie dowolnego rodzaju. TQM znajduje dziś zastosowanie nie tylko we wszystkich rodzajach działalności gospodarczych, ale też w oświacie, służbie zdrowia, organizacjach rządowych i pozarządowych, armii i policji. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Doktryna jakości.

Wykład jest poświęcony podstawowym zasadom TQM oraz wiążącym się z nimi nowym paradygmatom zarządzania: rozróżnienie pomiędzy jakością i wartością produktu, partnerstwo w miejsce nakazów i  kontroli, koła jakości, archetypy menadżerskie, śmiertelne choroby firmy według Edwardsa Deminga. Ilekroć prowadzę kurs zarządzania jakością (np. w formule MBA), jest to wykład, od którego zaczynam.

Literaturę do wykładu stanowią rozdziały 1 i 2 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Do pobrania jest również prezentacja, która jednak może się nieco różnić od przedstawionej na wykładzie, gdyż nieustannie coś w niej zmieniam i dodaję.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 2h + dyskusja
Udostępniane materiały:

książka Moja książka "Doktryna jakości"
prezentacja (pobierz prezentację)