Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Literatura i materiały

Podstawową literaturę stanowi drugie wydanie mojej „Doktryny jakości — rzecz o turkusowym zarządzaniu” dostępne do bezpłatnego pobrania. W związku z tym do opisu każdego z wykładów (lista w menu po prawej stronie) jest dołączona informacja, które rozdziały odpowiadają danemu wykładowi i jaką zalecam literaturę uzupełniająca. Na każdej takiej stronie można też pobrać prezentację wykładu w pełnym wymiarze w formacie pdf.

Jeżeli w trakcie szkoleń pojawiają się dodatkowe materiały, np. opracowania wyników warsztatów, są one udostępniane pod zakładką Strefa słuchacza w podzakładce dostępnej jedynie dla danej grupy słuchaczy.

Uzupełnienie tych materiałów stanowi ponad 80 pozycji książkowych wymienionych w bibliografii mojej książki. Na końcu książki umieściłem przewodnik po tej literaturze dla ułatwienia wyboru zainteresowanym czytelnikom.