Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Budujmy pozytywne relacje

Skuteczność naszego działania, czy to zawodowego, społecznego, czy rodzinnego, zależy w ogromnej mierze od relacji jakie potrafimy zbudować z otaczającymi nas ludźmi. Potwierdziły to m.in. badania Instytutu Gallupa pokazujące, że tzw. inteligencja emocjonalna bardzo silnie koreluje z osiąganym przez człowieka sukcesem życiowym. I dzieje się tak niezależnie od zawodu, wykształcenia czy też kręgu kulturowego.

Budowanie pozytywnych relacji jest więc nieocenioną sztuką, niestety często bywa też niedocenianą. Niedocenianą zarówno przez brak świadomości, że jest ona tak ważną, jak i przez brak podstawowych umiejętności takich jak asertywna komunikacja, rozwiązywanie sporów metodą wygrał-wygrał, eliminacja zachowań wywołujących strach, rozmowy konfrontacyjne i rozmowy prowadzone w sytuacjach konfliktowych. To bardzo obszerna wiedza, dziś nie każdemu znana, ale dla każdego dostępna. To wiedza, która czyni nas skuteczniejszymi i szczęśliwszymi zarazem. Bo lepiej żyje się wśród przyjaciół i ludzi życzliwych niż wśród zawistnych konkurentów czekających na chwilę naszej słabości.

Pod względem tematycznym wykład składa się z dwóch części. Pierwszą poświęcam budowaniu relacji pomiędzy liderem a zespołem. To niezwykle ważny aspekt przywództwa, gdyż jakość i wydajność pracy zespołu jest pochodną satysfakcji z pracy jego członków, a na tę składa się poczucie osobistego rozwoju, dumy z tego co robimy i jacy jesteśmy oraz umiejętności współpracy. Zaniedbania w tym obszarze powodują w firmach wiele szkód, a głównym ich źródłem są opacznie rozumiane i często niezwykle toksyczne tzw. „systemy motywacyjne”. Literaturę do tej części stanowi Część II mojej książki „Doktryna jakości” zatytułowana „Przywództwo”. 

Drugą część wykładu poświęcam równie ważnym umiejętnościom budowania relacji indywidualnych pomiędzy ludźmi, bez względu na ich ewentualne zależności służbowe. Mówię tu o asertywnej komunikacji, aktywnym słuchaniu, asertywnej krytyce i rozwiązywaniu konfliktów. Literaturę do tej części wykładu stanowią Cześć III „Doktryny jakości” zatytułowana „Komunikacja interpersonalna”.

Książkę można nabyć w wersji papierowej i cyfrowej w wydawnictwie Helion, a także pobrać bezpłatnie z mojej witryny w prostej wersji pdf.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 2h – 4h w zależności od rozwinięcia części pierwszej

Udostępniane materiały:
       Książka Moja książka "Doktryna jakości"
       Prezentacja (pobierz prezentację)