Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Inteligencja emocjonalna

W jednej ze swoich książek Daniel Goleman, twórca hasła „inteligencja emocjonalna” napisał: W 80% katastrof samolotowych piloci popełniają błędy, którym można byłoby zapobiec, gdyby załoga pracowała bardziej harmonijnie. Przez bardziej harmonijną pracę Goleman rozumiał umiejętność komunikowania się członków zespołu w sposób pozbawiony lęku i oporów wywołanych różnicą stanowisk.

Aby taka współpraca była możliwa konieczne jest wcześniejsze wytworzenie w zespole pozytywnych relacji pomiędzy jego członkami, a to z kolei wymaga opanowania przez zespół umiejętności składających się na inteligencję emocjonalną: asertywny dialog i asertywna dyskusja, rozstrzyganie konfliktów metodą wygrał-wygrał, umiejętność prowadzenia rozmów w sytuacjach konfrontacyjnych itp. Jak stwierdził w trzydziestoletnich badaniach Instytut Gallupa, w trakcie których przebadano 2 mln pracowników różnych firm, tzw. iloraz inteligencji nie ma statystycznego wpływu na osobiste kariery ludzi, ma natomiast taki wpływ, i to bardzo wyraźny, poziom inteligencji emocjonalnej.

Literaturę do wykładu stanowi rozdział 9 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 1,5h + dyskusja
Udostępniane materiały:
       książka Moja książka "Doktryna jakości"
       prezentacja (pobierz prezentację)
       prezentacja rozszerzona o budowanie relacji (pobierz prezentację)