Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Trudne rozmowy

Efektywność pracy zespołu zależy w ogromnej mierze zarówno od umiejętności komunikowania się jego członków pomiędzy sobą. Zdarza się, że mamy do przeprowadzenia trudną rozmowę:

  • z przyjacielem, który zaczął się dziwnie zachowywać,
  • z szefem, który nas źle traktuje,
  • z podwładnym, który nie wywiązuje się z obowiązków,
  • z dzieckiem, które ma kłopoty w szkole.

Chowamy taką rozmowę w zanadrzu, odkładamy na jutro, znajdujemy preteksty, by jej nie przeprowadzić. Mamy świadomość, że trzymamy w ręku odbezpieczony granat. Obawiamy się go rzucić, choć dobrze wiemy, że to nieuniknione. Wreszcie granat wybucha w najmniej oczekiwanym momencie i rani wszystkich dookoła. Tymczasem sztuka prowadzenia trudnych rozmów, choć mało znana, jest do opanowania dla każdego, kto chce się jej nauczyć. Na wykładzie zostaną pokazane techniki prowadzenia trudnych rozmów, a także odegrane scenki ilustrujące te techniki. Jest pożądane, aby scenki odegrali wybrani słuchacze, których jednakże należy do tego wcześniej przygotować.

Literaturę do wykładu stanowi rozdział 11 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Forma szkolenia: wykład ilustrowany scenkami
Czas trwania: 4h
Udostępniane materiały:

  1. Książka Moja książka "Doktryna jakości"
  2. Prezentacja (pobierz prezentację)

Polecana literatura uzupełniająca:

  1. D.Stone, B.Patton, S.Heen, Difficult Conversations — how to discuss what meatters most, Penguin Books 1999