Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Czy firma musi przypominać armię pruską?; 9 lis 2011

Większość firm ma dziś hierarchiczną strukturę armii — prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy,… Często kultura korporacyjna tych firm też jest armijna i to nie jak w dzisiejszych nowoczesnych armiach, ale jak w pruskiej armii XIX wieku. Generałowie wydają rozkazy, które pułkownicy przekazują kapitanom, kapitanowie, porucznikom … a kaprale pilnują ich wykonania. Za niewykonanie rozkazu grozi chłosta lub rozstrzelanie. Czy tak jednak musi być?

Jak pokazują coraz liczniejsze doświadczenia firm, a także badania, firmy-armie zaczynają przegrywać z firmami organizowanymi na inne sposoby. Te inne sposoby, to np. zarządzanie procesowe, gdzie podstawowym elementem struktury firmy jest proces, a procesy powiązane są między sobą nie relacjami podległości, jak w strukturze hierarchicznej, ale relacjami wzajemnego wspomagania się i wymiany wiedzy.

Za prawidłowe działanie i współdziałanie procesów są odpowiedzialni właściciele procesów, do których obowiązków należy też zarządzanie wiedzą traktowaną jako jeden z najważniejszych zasobów firmy.

Firma zarządzająca wiedzą powinna pozyskiwać ją nie tylko ze źródeł zewnętrznych, ale też i wewnętrznych, jakimi są jej pracownicy. I tu zaczyna się kolejna rewolucja: wewnętrzne portale społecznościowe i wewnętrzne wikipedie, wirtualne rynki prognostyczne, eksploatowanie technologii mądrości tłumu w sensie Jamesa Surowieckiego, czyli to wszystko, co składa się na ideę firmy 2.0.

Prezentacja do pobrania (wersja aktualna)

Książka do pobrania Doktryna jakości − książka zawiera opis modelu procesowego

Polecana literatura uzupełniająca:

  1. Andrew McAfee, Firma 2.0 − sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
  2. James Surowiecki, Mądrość tłumu − Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010

 

Andrzej Blikle, Budujmy pozytywne relacje; 13 paź 2011

Skuteczność naszego działania, czy to zawodowego, społecznego, czy rodzinnego, zależy w ogromnej mierze od relacji jakie potrafimy zbudować z otaczającymi nas ludźmi. Potwierdziły to m.in. badania Instytutu Gallupa pokazujące, że tzw. inteligencja emocjonalna bardzo silnie koreluje z osiąganym przez człowieka sukcesem życiowym. I jest tak niezależnie od zawodu, wykształcenia czy też kręgu kulturowego.

Budowanie pozytywnych relacji jest więc nieocenioną sztuką, niestety często bywa też niedocenianą. Niedocenianą zarówno przez brak świadomości, że jest ona tak ważną, jak i przez brak podstawowych umiejętności takich jak asertywna komunikacja, rozwiązywanie sporów metodą wygrał-wygrał, eliminacja zachowań wywołujących strach, rozmowy konfrontacyjne i rozmowy prowadzone w sytuacjach konfliktowych.

To bardzo obszerna wiedza, dziś nie każdemu znana, ale dla każdego dostępna. To wiedza, która czyni nas skuteczniejszymi i szczęśliwszymi zarazem. Bo lepiej żyje się wśród przyjaciół i ludzi życzliwych niż wśród zawistnych konkurentów czekających na chwilę naszej słabości.

Prezentacja do pobrania

Mark Forkun, Przywództwo w kulturze Lean; 12 maj 2011

W trudnych ekonomicznie czasach, wiele firm i instytucji stara się dostarczanie ‘więcej za mniej’, musi więc efektywniej działać.

Warsztat będzie koncentrował się na tematyce optymalizacji procesów i korzystania z zasad i narzędzi lean. Celem wdrażania tych rozwiązań jest z jednej strony motywacja pracowników, z drugiej, redukcja marnotrawstwa, dostarczanie klientom lepszej jakości produktów i usług, w efekcie zwiększanie wartości firmy czy instytucji.

Wierzę, że rozwiązania i kultura Lean-Leadership będą wdrażane we wszystkich sektorach gospodarki, pozwalają one bowiem na inteligentniejszy sposób pracy, bardziej ludzkie podejście, oparte na wartościach, co może mieć również pozytywny wpływ na sferę społeczną i prywatną. Fundamentalne zasady przywództwa Lean posiadają swoje korzenie w koncepcjach takich jak TQM, TPS, TPM, Six sigma.

Moim celem jest pokazanie prywatnym przedsiębiorcom, że posiadając właściwe zasady, narzędzia i wartości możemy stworzyć idealne miejsce pracy.

W czasie warsztatu wykorzystam doświadczenia z pracy z firmami rodzinnymi jak i korporacjami (Toyota, GM, Johnson Controls, United Biscuits, P&O, Wabco). Odniesiemy się do doświadczeń i wiedzy takich liderów jak Jack Welch, W. Edward Demming, David Mann, Jeffery Liker, Bob Emiliani czy Ken Blanchard. Będziemy posiłkować się przykładami z zakładów produkcyjnych (branża motoryzacyjna, przemysł spożywczy), firm z branży detalicznej (supermarkety), instytucji administracyjnych (urzędy państwowe, szpitale) oraz firm oferujących usługi biznesowe (finansowe centra usługowe).

Prezentacja do pobrania

Andrzej Blikle, Doktryna jakości i dylemat lidera; 2 cze 2011

„Doktryna jakości” to programowy temat naszego konwersatorium. W wykładzie przedstawię podstawowe idee zarządzania kompleksową jakością (TQM), tak jak widział je Edwards Deming i jego najbliżsi współpracownicy. Będzie w nim mowa zarówno o pojęciach podstawowych, takich jak np. pojęcie jakości, jak i o narzędziach stosowanych przy wdrażaniu TQM.

Z kolei „dylemat lidera”, to problem wyboru jednego z dwóch stylów zarządzania: stylu przemocy, czy też stylu partnerstwa. Wybór właściwego stylu, jakim oczywiście (dla mnie przynajmniej) jest partnerstwo, to być albo nie być każdego wdrożenia TQM, czy to w wersji historycznej, czy też jako six sigma. Bo narzędzia nie wsparte autentyczną pracą zespołową pozostaną jedynie bezużytecznymi zabawkami.

Prezentacja do pobrania "Doktryna jakości"

Prezentacja do pobrania "Dylemat lidera"

Książka do pobrania "Doktryna jakości"

Helmut Gläser; Od czego umierają firmy; 11 kwi 2011

Na rynku możemy obserwować ciekawe zjawisko polegające na tym, że z firma pomyślnie rosnąca od mikroprzedsiębiorstwa do potężnej korporacji w pewnej chwili zaczyna się chwiać. Zwykle zaprasza się wtedy drogie firmy doradcze, ale mimo to w ciągu kilku lat firma upada i znika z rynku.

Skąd się to bierze, jakie są tego przyczyny i jak można takiej sytuacji zapobiec?

Na wykładzie zastanowimy się jakie czynniki mają znaczenie dla zdrowego i stabilnego wzrostu firmy i jak te czynniki mogą z czasem stwarzać w firmie złudne poczucie bezpieczeństwa. Jakie błędne założenia i opierające się na nich reakcje prowadzą do bardzo szybkiego upadku firmy?

W trakcie wykładu i dyskusji zastanowimy się również nad różnym od tradycyjnego spojrzeniem na klasyfikację kosztów, spojrzeniem, które pozwoli zdiagnozować problemy firmy w chwili, gdy nie jest jeszcze za późno na podjęcie kroków zaradczych.

Popatrzymy też na zagadnienia motywacji i wiążące się z nimi wzrosty i spadki produktywność pracowników. Zastanowimy się, jak mają się one do wielkości firmy i do obowiązujących w organizacji wartości. Przyjrzymy się też syndromowi właściciela przekonanego, że kieruje firmą rodzinną o dobrej wewnętrznej atmosferze, gdy w rzeczywistości jest to firma zbiurokratyzowana staczająca się już po równi pochyłej ku swojemu upadkowi.

Prezentacja do pobrania

Strona 1 z 2

RSS