Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Zarządzanie bez porażek

Źródeł swoich porażek zarządy firm upatrują najczęściej w przyczynach leżących poza nimi: zła koniunktura gospodarcza, wrogie działania konkurencji, brak pieniędzy na rozwój, leniwi i nieuczciwi pracownicy. Tymczasem, jak pokazały badania Instytutu Gallupa, o których piszę w artykule Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie, źródeł sukcesu firmy należy przede wszystkim poszukiwać w niej samej, a mówiąc dokładniej, w pozytywnych relacjach pomiędzy firmą a jej pracownikami wszystkich szczebli. Do tego — na co z kolei wskazywał Edwards Deming, współtwórca gospodarczego sukcesu Japonii lat 1980. (patrz Firma XXI wieku) — dochodzą jeszcze zarządzanie jakością, procesowa struktura organizacyjna i zarządzanie wiedzą. W ostatnich latach dołącza do tych metod zarządzanie finansami bez budżetów kontraktowych.

W wykładzie opowiadam w sposób skondensowany na czym polegają wymienione wyżej paradygmaty.

Literaturę do wykładu stanowią rozdziały 7, 11, 17, 18, 19 i 23 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 1,5 - 2 h
Udostępniane materiały:
       Książka Moja książka "Doktryna jakości"
       Prezentacja (pobierz prezentację)

Trudne rozmowy

Efektywność pracy zespołu zależy w ogromnej mierze zarówno od umiejętności komunikowania się jego członków pomiędzy sobą. Zdarza się, że mamy do przeprowadzenia trudną rozmowę:

  • z przyjacielem, który zaczął się dziwnie zachowywać,
  • z szefem, który nas źle traktuje,
  • z podwładnym, który nie wywiązuje się z obowiązków,
  • z dzieckiem, które ma kłopoty w szkole.

Chowamy taką rozmowę w zanadrzu, odkładamy na jutro, znajdujemy preteksty, by jej nie przeprowadzić. Mamy świadomość, że trzymamy w ręku odbezpieczony granat. Obawiamy się go rzucić, choć dobrze wiemy, że to nieuniknione. Wreszcie granat wybucha w najmniej oczekiwanym momencie i rani wszystkich dookoła. Tymczasem sztuka prowadzenia trudnych rozmów, choć mało znana, jest do opanowania dla każdego, kto chce się jej nauczyć. Na wykładzie zostaną pokazane techniki prowadzenia trudnych rozmów, a także odegrane scenki ilustrujące te techniki. Jest pożądane, aby scenki odegrali wybrani słuchacze, których jednakże należy do tego wcześniej przygotować.

Literaturę do wykładu stanowi rozdział 11 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Forma szkolenia: wykład ilustrowany scenkami
Czas trwania: 4h
Udostępniane materiały:

  1. Książka Moja książka "Doktryna jakości"
  2. Prezentacja (pobierz prezentację)

Polecana literatura uzupełniająca:

  1. D.Stone, B.Patton, S.Heen, Difficult Conversations — how to discuss what meatters most, Penguin Books 1999

Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo

Wielu współczesnych liderów to liderzy przemocy. Wybierają tę formę „zarządzania zasobami ludzkimi”, bo w bardzo krótkiej perspektywie przemoc jest skuteczna, daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala kształtować świat tak, jak byśmy chcieli, aby wyglądał. Daje nam też poczucie niezależności, siły i wolności. Liderzy przemocy mają poczucie, że wiele mogą. Dopiero po czasie przychodzi gorzkie rozczarowanie.

Skuteczność jest pozorna, bo ludzie zaganiani do pracy przestają pracować natychmiast po tym, jak przestajemy ich zaganiać. Bezpieczeństwo jest pozorne, bo stale grozi nam bunt na pokładzie. Nie możemy nikomu wierzyć. W każdej chwili musimy być przygotowani na podstępny atak. Pozorna jest też niezależność i wolność, bo przypominamy policjanta trzymającego na muszce groźnego bandytę. Ani na chwilę nie możemy opuścić broni. Bandytę możemy zabić, ale nigdy zmusić, by dobrowolnie poszedł za nami. Bo nigdy i nikogo nie można zmusić, by coś robił dobrowolnie.

Są też liderzy, którzy wybrali partnerstwo. Ci przede wszystkim wiele muszą. Muszą umieć przekonać innych do swojej wizji świata. Muszą umieć powiedzieć „nie wiem”, „boję się”, „pomóż mi”. Muszą budować swoją pozycję w zespole opartą na zaufaniu, empatii, partycypacji, jawności i uczciwości do bólu. Ci liderzy stale coś muszą. Z wyjątkiem jednego: nie muszą nikogo pilnować by pracował.

Liderzy partnerstwa wiele też mogą. Mogą wyjechać na urlop bez obawy, że firma się zawali. Mogą powierzyć innym podejmowanie wielu trudnych decyzji. Mogą mieć pewność, że o problemach w zespole dowiedzą się pierwsi, a nie ostatni. Mogą też być pewni, że jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego.

I tak to jest z tą przemocą i partnerstwem. A wybór należy do nas i nigdy nie jest na niego za późno.

Literaturę do wykładu stanowią rozdziały od 3 do 7 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Ostatnio rozszerzyłem wykład o materiał pochodzący z książki Frederica Loloux "Pracować inaczej". W przyszłości włączę ten materiał do nowego wydania "Doktryny jakości", na razie jednak gorąco polecam moim słuchaczom lekturę książki F.Laloux.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: wersja pełna 3h, ale może też być skrócona nawet do 1h
Udostępniane materiały:
         książka Moja książka "Doktryna jakości"
         prezentacja (pobierz prezentację)

Polecana literatura uzupełniająca:

  1. Marek Kosewski, Wartość, godność i władza — Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje unoszą się honorem, Vizja Press&IT, Warszawa 2008
  2. Cohn Alfi, Punished by rewards, Houghton Mifflin Company, Boston 1993
  3. Frederic Laloux, "Pracować inaczej", Studio Emka, Warszawa 2015

Strona 2 z 2