Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Gdzie i kiedy?

Nie planuję żadnego stałego kalendarza tych kursów, ale zapewne będę je prowadził w ramach różnych studiów podyplomowych, a także i poza takimi studiami. W każdym przypadku będę je ogłaszał pod zakładką Moje wystąpienia otwarte.

Co po kursie?

Przygotowując program kursu postawiłem sobie za cel udostępnienie słuchaczom kompendium wiedzy o współczesnym zarządzaniu, które z jednej strony pozwoliłoby im na podjęcie świadomej decyzji, czy chcą swoje miejsca pracy kształtować wg. turkusowego modelu, a z drugiej umożliwiło wdrożenie pewnych prostych zasad zaraz po zakończeniu kursu. Bo choć pro-ces przebudowania firmy w całości jest trudny i czasochłonny, to drobne zmiany w naszym najbliższym otoczeniu można wdrożyć niemal od ręki.

Sądzę, że najlepiej i najłatwiej rozpocząć od zmiany własnych nawyków komunikacyjnych: aktywne słuchanie, komunikat „JA”, asertywna rozmowa, wygrał-wygrał, postawa coacha w miejsce prokuratora. Zaczynając od siebie nie należy też rezygnować z innych. Można do turkusowego kręgu najpierw wciągać najbliższych współpracowników, by później stopniowo poszerzać tę grupę.

Gdy pozyskamy jakąś grupę zwolenników można zacząć pracować wspólnie nad zasadami dobrej debaty. Może z czasem uda się wdrożyć te zasady w całej firmie.

Po wstępnym opanowaniu zasad komunikacyjnych spróbujmy zidentyfikować kilka trampolin, by pracować nad ich rozwojem. Następny krok to identyfikacja barier. Wybierzmy dwie, trzy najłatwiejsze i najmniej emocjonalne i zastanówmy się, jak je wyeliminować. A to już będzie wejście na drogę do turkusu.

Stanowczo natomiast przestrzegam od brania na pierwszy ogień systemu wynagrodzeń, premii, prowizji itp. To bardzo trudny obszar, który niezmiennie wywołuje wiele emocji. Poczekajmy więc z nim, aż nasi współpracownicy będą gotowi do otwartej debaty na ten temat.

Tym, którzy zdecydują się wdrażać turkusową samoorganizację samodzielnie, bardzo polecam książkę Michael’a Abrashoff’a "Its your ship", która w języku polskim ukazała się pod tytułem „Ty tu dowodzisz”. To historia komandora amerykańskiej marynarki wojennej, który odmienił oblicze swojego okrętu (nosiciela rakiet z 1.500-osobową załogą), czyniąc z początkowo najgorszej jednostki floty, jednostkę nie tylko najlepszą, ale będącą wzorem dla innych.

Oczywiście turkus można też wdrażać metodą systemową, na przykład według metodologii Tropem Jakości. Wtedy do firmy wkracza ekipa trenerów, co najczęściej pozwala poważnie przyspieszyć proces wdrażania.

Literatura i materiały

Podstawową literaturę stanowi drugie wydanie mojej „Doktryny jakości — rzecz o turkusowym zarządzaniu” dostępne do bezpłatnego pobrania. W związku z tym do opisu każdego z wykładów (lista w menu po prawej stronie) jest dołączona informacja, które rozdziały odpowiadają danemu wykładowi i jaką zalecam literaturę uzupełniająca. Na każdej takiej stronie można też pobrać prezentację wykładu w pełnym wymiarze w formacie pdf.

Jeżeli w trakcie szkoleń pojawiają się dodatkowe materiały, np. opracowania wyników warsztatów, są one udostępniane pod zakładką Strefa słuchacza w podzakładce dostępnej jedynie dla danej grupy słuchaczy.

Uzupełnienie tych materiałów stanowi ponad 80 pozycji książkowych wymienionych w bibliografii mojej książki. Na końcu książki umieściłem przewodnik po tej literaturze dla ułatwienia wyboru zainteresowanym czytelnikom.

Dla kogo jest ten kurs

Niniejszy kurs adresuję zarówno do liderów w tradycyjnych organizacjach hierarchicznych, jak i do wszystkich pracowników przyszłych lub obecnych organizacji turkusowych, w których nie ma kierowników w tradycyjnym rozumienia tego słowa, ale są liderzy idei i wiedzy pełniący role mentorów, trenerów i moderatorów , a wszyscy oni, obok obowiązków związanych z tymi funkcjami, najczęściej wykonują też „zwykłe” zadania operacyjne — produkują, sprzedają, księgują, pracują nad strategiami rozwoju itp.

Droga do turkusu nie jest łatwa, nie należy więc podążać nią zbyt pośpiesznie. Jednakże warto na nią wejść, nawet jeżeli turkus, choćby na razie nie był naszym celem, gdyż każdy krok postawiony na tej drodze buduje lepszą organizację, w której praca daje więcej satysfakcji, uczy odpowiedzialności, partnerstwa i zaufania oraz stwarza warunki osobistego rozwoju. A że dzięki temu właśnie osiągamy wyższą skuteczność — co w przypadku firm przekłada się na wyższe zyski — to już tylko efekt uboczny, który pozwala lepiej realizować cel główny, którym jest bycie użytecznym, a przez to spełnionym.

Mój kurs adresuję do wszystkich osób, które chciałyby kształtować swoje środowisko pracy zarówno z pozycji lidera, jak i tzw. szeregowego pracownika. Zresztą w turkusie pojęcie „szeregowego pracownika” traci sens. Wszyscy są specjalistami w swoich dziedzinach zawodowych, a niezależnie od tego mogą być liderami idei, trenerami, mentorami i moderatorami.

Program kursu

Przedstawiony poniżej ramowy program jest przewidziany na około 27 godzin lekcyjnych (po 45’), co po uwzględnieniu przerw zajmuje około 24 godziny zegarowe. Można go więc podzielić na 3 całodzienne bloki po 8 godzin zegarowych lub 4 po 6 godzin. Zajęcia obejmują wykłady i warsztaty ułożone w sześć bloków tematycznych (niejednakowej długości):

Wykłady:

 1. Organizacje turkusowe — czym są i jak działają.
 2. Gdy słuchasz i mówisz — o sztuce komunikacji.
 3. Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo.
 4. Droga do jakości — wprowadzenie do TQM.
 5. Posłysz głos procesu — podejmowanie decyzji w sytuacjach losowych.
 6. Alternatywnie (w zależności od preferencji audytorium): Procesowe zarządzanie wie-dzą i jakością.
 7. Trampoliny i bariery — diagnoza firmy jako pierwszy krok do doskonalenia.

Warsztaty:

 1. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 2. analizę materiału przedstawianego w ramach wykładów,
 3. grę symulacyjną Czerwone Koraliki dotyczącą procesów losowych,
 4. analiza trampolin i barier w firmie metodą diagramów pokrewieństwa.

Strona 1 z 2