Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Zarządzanie procesowe

Organizacja procesowa przedsiębiorstwa stanowi uzupełnienie dla organizacji hierarchicznej tj. opartej na strukturze typu prezes → zarząd → dyrektorzy → kierownicy → majstrowie → robotnicy. Organizacja hierarchiczna odzwierciedla hierarchię władzy i została stworzona na wzór organizacji armii. Organizacja procesowa nakłada na organizację administracyjną poziomą warstwę procesów. Za to JAK wykonujemy wszystkie czynności odpowiedzialni są tzw. właściciele procesów (każdy w ramach swojego procesu), za to KTO je wykonuje odpowiedzialni są kierownicy zespołów. Organizacja procesowa jest typowa dla modelu przedsiębiorstwa znanego pod nazwą firma tworząca wiedzę omawianego w wykładzie Społeczeństwo wiedzy. Jest ona również niezbędna dla systemowego zarządzania jakością, tj. przeniesienia jakościowych oczekiwań klienta na każde stanowisko pracy wewnątrz firmy (czytaj Współczesny procesowy model firmy). W ramach wykładu są omówione techniki budowania procesowego modelu przedsiębiorstwa na przykładzie takiego modelu wdrożonego w firmie A.Blikle.

Literaturę do wykładu stanowią rozdziały od 16 do 19 mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”, która jest udostępniona w domenie publicznej od roku 2007.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 2h do 4h min w zależności od poziomu szczegółowości, jakim będą zainteresowani słuchacze.

Materiały udostępniane:

  1. Książka Moja książka "Doktryna jakości"
  2. Prezentacja (pobierz prezentację)
  3. Procesowy model szkolonej firmy, jeżeli będzie tworzony